Tumblelog by Soup.io
 • gayhobby
 • Vix
 • fruitpolomilk
 • neiko
 • nikishime
 • mikuo
 • yuzu
 • Sekigatsu
 • failbro
 • nukot
 • estrachan
 • patapon
 • chonki
 • koperkowyroz
 • fuckblack
 • usagisensei
 • Ketchupsuicide
 • necromancer
 • yoshiiko
 • Kocyk
 • Elodja
 • elliesorrows
 • washuuchan
 • aldree
 • montmorency
 • Nestaa
 • shizuku
 • hellyeah
 • arrogance
 • Lazhward
 • andzik991
 • psychodelic
 • kamykartur
 • blue-chips
 • fiore
 • Ruichi
 • Ayaka
 • drrezed
 • BL-Heaven
 • kashi
 • pani-ja
 • stado
 • czart
 • paluszki
 • Kaoru
 • kusiol
 • nikara
 • rainbowfuck
 • 18alexa18
 • willyoudrawme
 • afterwakingthedemongirl
 • kodoku
 • artlover
 • peculiar-cat
 • gays
 • damnpumpkinhead
 • fatique
 • bethbathory
 • wormstache
 • write-url-here
 • carikaro
 • maiyko
 • lifeisanillusion
 • misery000
 • incurable-insomnia
 • avidnative
 • bananowa-dama
 • lilues
 • lossos
 • jagodova
 • armadillo
 • rainboweyed
 • nazwazdupy
 • Haxi69
 • achtung-ein-dichter
 • usagii
 • mrrrrrrrrr
 • aisolro
 • arienaitsuno
 • SzaryOptymista
 • guyver
 • aonorinjin
 • mighta
 • suzannekhaleen
 • myu
 • qqueerasfolkk
 • coupdetat
 • akt-5
 • muszdinozaura
 • theworldofmei
 • yasuo
 • esterka
 • blaxkseoul
 • Lampartele
 • shadowshow
 • jasmintea
 • dramaticalmurder
 • hvorermitsind
 • sarcasticbrawlers
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Reposted fromfungi fungi
4881 aefc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSardion Sardion
9428 146c 500
Reposted fromxanth xanth viaSardion Sardion
Irena Jarosińska, 1954-55. Ruiny kamienic przy ulicy Grzybowskiej, w głębi fragment synagogi Nożyków oraz Pałac Kultury i Nauki.

March 19 2018

0494 d77b 500
Reposted fromtfu tfu viatekwoj tekwoj
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer
6130 9042 500
see more
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
0004 a331 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromneoraider neoraider viasatyrlane satyrlane
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viasatyrlane satyrlane
3235 b9f0
Reposted fromhysterie hysterie viamendacious mendacious

March 18 2018

2794 a85d 500
Reposted fromfungi fungi viahalsharseel halsharseel
Reposted fromkaiee kaiee viaatoman atoman
1989 5d5a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl